Siälfvaxin

Old Swedish Dictionary - siälfvaxin

Meaning of Old Swedish word "siälfvaxin" (or siælfvaxin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siälfvaxin (siælfvaxin)
själfvuxen. thön (djuren) haua. .. sina födho siälfwäxna KS 4 (7, 4). " j skulin ey sa oc ey skära innan thz aar, hwarce sädhe eller siälffwäxit" MB 1: 373.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siälfvaxin may have also been written as siælfvaxin

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -wäxin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚠᚠᛆᛋᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back