Siättunger

Old Swedish Dictionary - siättunger

Meaning of Old Swedish word "siättunger" (or siættunger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siättunger (siættunger)
sjetting, sjettdel. "possidet ecclesia unum setting in uno molendino" SD 2: 153 (1293, nyare afskr.). twa scat mark, een siätung minne ib NS 1: 417 (1405). - särsk. a) sjettedel af en socken? octauam partem de wardagra siättung SD 5: 261 (1344, nyare afskr.). b) sjettedel af en gärd? se sättunger. c) sjetting; ss rymdmått för torra varor (jfr Fnor. séttungr)? se siättunga-, siättungs-land. d) = siättungsland? een siettingh jordh BtFH 1: 80 (1486, nyare afskr.). !UDDA_TECKEN? [1/2] settiungh jordh ib 211 (1506, på två st.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siättunger may have also been written as siættunger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • siätunger.
 • siattunger L.
 • siättunga land
 • siätunga- )
 • siättungs attunger
 • siattungx- ÖGL G 3. siatungx- ib B 1: 1. siatungx- ib ES 3: 2. sietteongx-),
 • siättungsland
 • sättungx-.
 • settingx- )
 • siättungs män
 • sätungs- )
 • siättungs skatmark ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛏᛏᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back