Siddefär

Old Swedish Dictionary - siddefär

Meaning of Old Swedish word "siddefär" (or siddefær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siddefär (siddefær)
? växten curuma zedoaria Rosc. JFr O. Giertz, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6: l09 f. sodara sudofer Växtförteckn. Fr. slutet af 1400-t. hos Th. M Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14 s. 6. - roten av zedoaria. ij pund zedewar Skotteb 365 (1460-61, Kämn). l.. . andre gode kruth som Borth elter kollesoth som heder senerver LB 481.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siddefär may have also been written as siddefær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sudofer.
  • zedewar.
  • senerver )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚦᚦᚽᚠᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back