Sidha

Old Swedish Dictionary - sidha

Meaning of Old Swedish word "sidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sidha Old Swedish word can mean:

sidha
L.
sidha
1) sida (av en människas el. ett djurs kropp). iiij sidhor flesk ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 19 (1461). han (ɔ den av högfärdsdjävulen besatte mannen).. . satte syna hendhir j sydhor, ok krusadhe sith haar SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 115. 2) sida (av ett blad i en bok). thetta är thwenne resser scrifuit pa anna sidan bladit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 112 (1506).
sidha
3) sida, kant, håll. Jfr K. G. Ljunggren, Objekt och adverbial 106 f. vpo suder sidhan sareiärwj FMU 4: 94 (omkr. 1455). ath han ey medh sina witu. .. körde huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrun j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrömin, for thy hon war paa annan sidan lassit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 323 (1489). - ivir ena sidho, avsides. BSH 4: 352 (1503, H. Badh). - ut ivir ena sidho, d. s. Se Sdw 2: 1292. - ivir sidho, bort. thu driffuer them (ɔ klärkerna) offuer sydha huilka (för huilkit?) bantzmaal är Thomas Varningsbref 5. 4) sida, part. parti. thet hawa inge arfwingia ath ryggia oppa inga theras sido ATb 1: 119 (1460). " tha woro ther offuer pa hans sydo skipper jenis. .. ok olaff. .. pa andres jonssons sido jenis erwaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STesson, hanis foss ok martin scriffuare til en fulkomen ända SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 362 (1482). "SJ 2: 98 (1487). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 255 (1488). ib 3. 12 (1492). tha scholo the pa bade syder hwar androm eth halff aar tilfoern til segie, pa huilken sydan tet helSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST henda kan ib 369 (1498). giorde knwt. .. her anders. .. myndoch pa sin syde om husit ib 4: 25 (1504).
sidha
6) kuSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. Jfr K. G. Ljunggren, Unders. över nordiska ortnamns behandling i medellågtyskan 98 ff. effter pasce kom en mectught flote skiip wnder danmarcz syde SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 336 (1521, Kop). - Jfr af-, bak-, iärn-, qvinno- (under kona), sma-, sudher- (äv. Sdw 2: 544), öSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer- (Sdw 2: 1184) sidha, ävensom af-, iäm-, iämte-, um-, up-sidhis.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • sidhor.
 • sydar.
 • sydar STb 2: 255 (1488) ),
 • sidho arf ,
 • *sidho kar
 • side- )
 • *sidholaghi ,
 • sidholanger ,
 • *sidho rif
 • syda-.
 • ref )
 • *sidho sar
 • sidha saar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
➞ See all works cited in the dictionary

Back