Sidhugher

Old Swedish Dictionary - sidhugher

Meaning of Old Swedish word "sidhugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sidhugher
1) som har (på ett visst sätt beskaffade) seder. väl sidugher, som har goda seder, sedig, höfvisk. en dande man ok wel sidugh RK 1: 1073. " en iomfrv war. .. wäl sidhugh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 375. ib 271. " madelikir oc välsidughir j sinom athäfwm" ib 2: 11. göra the (dygderna) han wälsidoghan man RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (50, 22). 2) sedig, stad gad, ordentlig. skal hon ... haua fäm sidugha thiänisto qvinnor RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 183. " han glädz mer af wärldinna swikliko smeekningh ok lioflatom än aff swa sidhughe the hälgho kiRKio skipan" ib 1: 326. " at gita lika giort af them (födoämnena) enom sidoghom ok väl tämpradhom bwk" Bo 134. - Jfr osiþugher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ogher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚦᚼᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back