Sigher

Old Swedish Dictionary - sigher

Meaning of Old Swedish word "sigher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sigher
seger. "sua länge hauar iak standet ii striþ mot hanom ok än sighär haldet" Bu 142. " aldre tapa þe sighar. mäþan þe hanom þiäna ib 56. "ib 21. " at han winne siker (för sigher)" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (203, 90). RK 3: (sista forts.) 4700. " te stridha giärnt sighr" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 83 (205, 91). " af them sigher winna" Gren. 1866.">Ber 183. Gr (Cod. D) 381. Di 93. " ffaar wedeke siger aff thesse men" ib 65. " kännas widh them, hanum matte ensamin sigher gifua" Bil 234. " som mik gaf sighir af allom minom ouinom" Bo 250. ib 108. " segher winna offwir them" MB 2: 94. hiolt siger Bil 685. fik seger Di 154. ib 211. säghir oc hämpd är tik giffwen offwir thina fiendha MB 2: 108. " slo them sigher aff" ib 1: 181. j euärdhelicom hedhir ok sighre RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 251. Jfr osigher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • segher MB 2: 94, 108 ; RK 3: (sista forts.) 4700.
 • seger Di 154.
 • sägher ib 211.
 • säghir MB 2: 108 ),
 • sighers bläster ,
 • sighers hand ,
 • sighers krona ,
 • sighers man ,
 • sighers pris
 • sighirs priis )
 • sighers tröst ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back