Sigherliker

Old Swedish Dictionary - sigherliker

Meaning of Old Swedish word "sigherliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sigherliker
segerrik, segersäll. " han war ij striidh sigherlik" Al 545. hwilkin en swa ärlik man ware ij wärline swa som thu. .. ther matte hafwa thin wiisdoom swa sigherlikan (trol. för -liker el. -lik) ok swa froom ib 2932. han hördhe. .. thera manliga stridher oc sighirliga vinningh MB 2: 241. " ath stridhen griper en hedherliken oc segherliken ändha" PM 2. - af seger föranledd. förskuldar sigherleka krono (segerkrona, segerkrans; pAlmam. .. victoriosam) Su 176. " mz sigherligho loffwe" MB 2: 145. foor jonathas atir hem. .. mz myklo roffwe oc sigherlighe äro ib 255.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -leker.
  • sigherligh. sighirlig, ack. m. segherliken PM 2 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚵᚼᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back