Sighna

Old Swedish Dictionary - sighna

Meaning of Old Swedish word "sighna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sighna Old Swedish word can mean:

sighna
teckna, mäRKa, sätta tecken el. mäRKe på.
sighna
1) mäRKa (med korsets tecken), göra (korstecken) öfver. signande kistonar mz vars herra korse KLemming. 1860.">Gr 303. thänkte hon vppa korsens tekn. som presten hafdhe sighnat hona mädher KL 308. 2) (genom korstecken el. under korsande) nedkKLemming. 1862.">Alla Guds nåd och hjälp öfver, välsigna. signar han (Jakob) them badha. .. mz thenna ordhom MB 1: 258. " hwilken man som wäl wil signa sin wardhnath, oc ynskia honum got aff gudhi ib. mz sinne wigdhe äller signadhe olio" Lg 3: 222. - (under uttKLemming. 1862.">Alande af välsignilse) helsa el. mottaga. sren signar them wäl MB 1: 246. - tillsäga och förläna nåd och goda gåfvor åt, välsigna. om Gud. mz hanom (Isak) iättar guþ signa. .. KLemming. 1862.">Alla heþonna Lg.">Bu 4. " vi bithiom thyna mildheet ath thu värdoghis signa thässin KLädhe" VKR 66. " waara forfädhra gudh, han signe thässa smaswena, mz them signilsom som han sinadh iacob" MB 1: 259. sidhan. .. skapadhe war herra KLemming. 1862.">Alla fughla oc fiska oc signadhe them ib 71. ib 74. " min dortzete signe then heLge and" RK 1: 3918. signe (gud välsigne) badhe gesther ok brödher SGG 132. 3) försegla? mz et fingirgul mykith skärt signadhe hona (signaret clausa illius meMBra aulo aureo) KLemming. 1862.">Al 306.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • singna: -adha RK 3: 2467.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer.
  • signdhe Lg 438 ),
  • sighna sik , märka sig med (korstecken) korsa sig. alle cristne män skulo mz korseno signa sik, oc sin wardhnath MB 1: 259. " signar iak mik mz thz hälgha kors" Bil 448. signadhe sik mz kors tekne ib 725. KL 50, 54. Su 311. " han sighnadhe sik hans hiärta skalff" Iv 680. Bil 880. Lg 438. " han kom ey wel j sengen nidh for marskens swena togo honom widh. .. the. .. togo honom op sa bradelig at han fik ey wel signat sig" RK 2: 5641. - korsa sig, med korstecken uttrycka häpnad, yttra högsta grad af bestörtning el. förundran (öfver). med sats inledd af at. hon. .. sighande sik. .. at världin stundum swa vnderlika gaar Iv 2149. part.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back