Sikerleker

Old Swedish Dictionary - sikerleker

Meaning of Old Swedish word "sikerleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sikerleker
säkerhet, trygghet. " han torf. .. sikrlek sins lifs ok likama" KS 40 (105, 43). " at han ok hans riki haui. .. bådhe hedher ok somä, ok fullan sikrlek" ib 59 (148, 65). " täs fastare är täth hus til alla wärn ok sikrlek" ib 85 (208, 93). " komma j sikerlekx hampn" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 252.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚴᚽᚱᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back