Sikerlika

Old Swedish Dictionary - sikerlika

Meaning of Old Swedish word "sikerlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sikerlika
1) säkert, tryggt, med lugn, med tillförsigt. hwila thik när honom sikärlica mz frygdh oc glädhi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 127. " sat hon sikirlicare oc gladhlicare quar" ib 141. til thera handa ok swa redda säng mat thu sikerlica kalla oc biudha brudhgomman ib 147. gak sighirlica STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 358. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 315, 337, 2: 151, 3: 149, 194, 327. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 332. " sigirlica tro the nadhanna gawo" ib 155. 2) säkert, tryggt, utan fara. sigherlikä þit komä SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). ST 35. " ther byggium wi sighirlika" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 48. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 240. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 348. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7417. - utan fara, i trygghet. mannin ma hwarn STadh vara sighirlica vm han afwite sik siälfuan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 235. blifwa thär sigherlika som i fädhernis lande Ber 236. huilken veg jac säkerligeST vpdraghe kan STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 615 (1520). - Jfr osikerlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • sigherlika Ber 236.
  • sigherlikä SD 1: 668 (1285, gammal afskr.).
  • sighirlika KL 48 ; Bir 1: 215, 337 ; MP 2: 240 ; ST 35.
  • sighirlica KL 235, 358 ; MP 1: 332 ; Bir 2: 151, 3: 149, 194, 327, 348.
  • sigirlica MP 1: 155.
  • säkerlige: -est BSH 5: 615 (1520).
  • säkerlich RK 2: 7417 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚴᚽᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back