Silakar

Old Swedish Dictionary - silakar

Meaning of Old Swedish word "silakar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silakar
kar vari mjölk silas. hon (: mjölk- dejan) ägher ... holla daglica reen sin silachar Arnell Brask Biᴵ 37.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᛆᚴᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back