Silfbiärgh

Old Swedish Dictionary - silfbiärgh

Meaning of Old Swedish word "silfbiärgh" (or silfbiærgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silfbiärgh (silfbiærgh)
silfverberg, silfvergrufva. "a nokro bergheno. som är iarnbyärgh. silfbyärgh. stalbyärgh" SD 5: 637 (1347). " gud haffuer wnt och giffuit thet sölfbergit (ɔ: salabergx. .. eder och then menige man tijl nytta" BSH 5: 511 (1512, nyare afskr.). annen sölffberg ib. ett sölffberg som fwnett war RK 3: (sista forts.) 5695.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so silfbiärgh may have also been written as silfbiærgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -byärgh.
  • sölffberg )
  • silfbiärgsman
  • silfbergx-.
  • sölffbergx- BSH 5: 511 (1512, nyare afskr.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᚠᛒᛁᛅᚱᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back