Silkehandklädhe

Old Swedish Dictionary - silkehandklädhe

Meaning of Old Swedish word "silkehandklädhe" (or silkehandklædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silkehandklädhe (silkehandklædhe)
handkläde av siden, sidenduk till täckande av patenen (s. k. corporale). iij silke hand klädhe til patenis Skotteb 353 (1440, Borgm).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so silkehandklädhe may have also been written as silkehandklædhe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᚴᚽᚼᛆᚿᚦᚴᛚᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back