Silvertolder

Old Swedish Dictionary - silvertolder

Meaning of Old Swedish word "silvertolder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silvertolder
tull som uppbars i silver. Jfr N. Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa 273, 275. item hafua wi wnt oc forlänt borgharomen j forscrefne stocholm the fierda penningen aff silfuer tollen Priv f Sv st 112 (1448).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᚠᚽᚱᛏᚮᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back