Siobladh

Old Swedish Dictionary - siobladh

Meaning of Old Swedish word "siobladh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siobladh
sjöblad, blad av vita näckrosen. ss heraldiskt tecken. tu baneer på hielmen och eet siöbladh vtj hwart baner FMU 4: 462 (1476, avskr.). jak (ɔ Sten Sture d. ä.) haffwer medh gudz hiälp jntil thenne dgh föörth y myn skiol III sio bladh ärligha ok som en räth kristhen riddare HSH 18: 32 (1495). - ss läkemedel. inthe annedh arstedye en kornwathnn och siobladh biszer i hoffwdit GPM 2: 175 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • siö- )
  • *sioblads blomster
  • syö bladz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚮᛒᛚᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back