Sior

Old Swedish Dictionary - sior

Meaning of Old Swedish word "sior" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sior Old Swedish word can mean:

sior
L.
sior
1) sjö, insjö. " i fornempda sioom och träskwm" Svartb 455 (1455). " swa som tha hafwet eller syoen han stormar" J Buddes b 84 (möjl. att föra till 2). när tw haffwer wathn älffwer syögha. äller bärgh pa ena sidhona PMSkr 156. widher flodher kär älffwer oc syogha wpfostras the (ɔ: gässen) besth ib 263. " flygha maasor oc lomma fran syoghommen oc tränom tyande höght wp. merker klart väder" ib 295. 2) hav. hwort mere menniskien opätz aff dyurom, eller j syoenom aff fiskom SvKyrkobr (Lucid B) 226. - vika sio, se vika, f. (Sdw 2: 969). - Jfr in-, of-, salta-sior, ävensom diogh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • med art. syoenom SvKyrkobr (Lucid B) 226. pl. ack. syogha PMSkr 263.
  • syögha ib 156.
  • sioom Svartb 455 (1455). med art. syoghommen PMskr 295. Se Sdw 2: 1294),
  • *sioa ände ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back