Sis

Old Swedish Dictionary - sis

Meaning of Old Swedish word "sis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sis
och m. = sise. samtyktä borgemeSTere och menige raadmen, at sisset skal her effter wtgiffues swå her effter som fför etc. STb 5 41 (1515). om syszet ib. lthe tingh som komme aff androm landom infördh, och ähre ey vthen thill kräselighheett och STåått, tinges medh SToran sys och toll STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 696 (senare avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sys.
  • ciis Skotteb 469 (1472-73) , Kämn.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back