Sisar

Old Swedish Dictionary - sisar

Meaning of Old Swedish word "sisar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sisar
sax. " fforpex. .. sisär" GU C 20 s. 284. tesse skattade. .. i!UDDA_TECKEN? dusen nalar ena häkte eth sisär ATb 2: 134 (1479).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sisär )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛋᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back