Siudha

Old Swedish Dictionary - siudha

Meaning of Old Swedish word "siudha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siudha
1) intrans. sjuda, koka. om vätska el. kärl (el. dyl.) innehållande en vätska. Se Sdw 2: 1294. en siwdhande kätil Prosadikter (Sju vise m) 151. effter som saltid warder giortt, tå thett (ɔ luten), sjuder PMSkr 638 (avskr.). 2) trans. koka, underkasta kokning, bereda genom kokning. riis siudet medh vatn Sex ekon tr 271. " giffwes them äta myölgröth swdnan aff bywgmyöl oc wathn PMskr 256. sudna magar" Brasks Matordn 14. i mångom landom görs och siudz sallt aff haffs watnena PMSkr 636 (avskr.). ib. lib 637 (avskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -andis ib 446.
  • -es ib 248.
  • swdnan ib 256 (om psykol. obj.). pl. sudna Brasks Matordn 14.
  • siudel Sex ekon tr 271 ),
  • siudha bort , koka bort. genom kokning avdunsta. watnitt siuder bottt vtaff grytone PMskr 594 (avskr.).
  • *siudha saman ,
  • *siudha up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back