Siuke

Old Swedish Dictionary - siuke

Meaning of Old Swedish word "siuke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siuke
sjuka, sjukdom. " en stoor siwka fic han tha" RK 2: 2593. " then siwken giordhe hanom qwijdha" ib 2595. mz annor siwke Di 119. " huilken sywke thw ma swa fordriffwa" LB 7: 161. " tha forgar tiik then siwken ib. tenna syke komber aff forbrent blod" ib 235. " är tz en farliig oc stor syke" ib 262. " komma i ena swara siwke ib 96. Jfr bränne-, buk-, kalda-siuke (-syke), äfvensom siuka. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sywke.
  • syke. syyke, se kalda siuke)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚢᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back