Siuþa

Old Swedish Dictionary - siuþa

Meaning of Old Swedish word "siuþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siuþa
1) intrans. sjuda, koka. om vätska el. kärl innehållande en vätska. eth kar mz siwdhande watne LB 1: 97. thz wäller som en kätil siwdher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1943. ST 21. Va 38. LB 7: 311. - sjuda, jäsa. blodhit siwdher LB 5: 293. - kokas, blifVa kokt. ey formatte Vatnit het wardha. oc än sidhir kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alen siwdha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 192. saa hans siäl siuda j heluitis kätle STenianus. Se Lg.">Bil 700. 2) trans. koka, underkaSTa kokning, bereda genom kokning. thz sama köt han STekte ok söödh Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2127. Vallius. 1850--54.">Di 123. sudhit hofwodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 371. " vng höns dodhin" LB 1: 96. " siwdha laMB kidh willebrahd mz päthersilia ib. scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man taka ena yrth som hethir ko mella bloma oc cassia lignea oc biug siwda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt saman j watne ib. "ib 98. MB 1: 340. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM XLIX. LB 7: 1 ; 167. taga ysop oc rwta. .. oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwn, oc siwda tom wel til saman i vtn ib 309. siwder man mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alörth med gröna olyo ib 2. ib 5: 81, 9: 110. naar hon. .. sinna synda illa loktandhe röther sywdher oc wärmer i angrande hiärtans grytho STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 85. blöth math wel swdhin LB 7: 169. ato. .. sudhnan mat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 22. ib 85. " hwaST oc kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt är watnit, wtan thz siwdz som tizsana, ällir j biwgge wällis oc silas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63. drikka swdhit watn ib 62, 63. lät. .. siuþa han (sankt Johannes) liuande ii vällande oleo STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panno Bu 149. sanctus quintinus Var. .. suþin i uällande oleo ib 532. smiþen (för siuþen) mit kiöt ok STeken ib 530. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1734. saa han ther manga människor liggia oc siwdhas i enne bradha STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panno STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 17. " jak Var välVallius. 1850--54.">Dir oc sodhin mz olio" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 354. " siwd tiockth som gröt" LB 7: 6. basa mz henne (örten) sodna (d. v. s. dekokt på örtne) ib II. - koka, uppvärma, genom värme bereda, smälta. korn ökes thässSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alund i iordhinne, at solen siwdher waata iordh kring om kornith oc gör korneno til maato, oc aff thäskyns födho wäxer kornith oc ökis mz thy, at the waata födha som solen siwdher wänVallius. 1850--54.">Dis i korns natwro, swa som waar födha i waare natura, thy at natwra krapter oc hete siwdher födhona MB 1: 90. - koka, sjuda, smälta. daniel togh tyäru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flot oc qwadho oc södh thz til saman ST 18. tag. .. grooblad. Vax kaada siwd thz til hoSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa LB 7: 5. the piSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pan fylles wp aff the förscriffne blendyngenne törro. .. oc ey swdhin STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 7. " mz the förscriffno bländyngenne ey sodhne ib. - smälta, Vallius. 1850--54.">Diregera. syromonthana lenar hoffuid wärk ok iwder (för siwder) math" LB 2: 64. - (?) märker thz onda smältning, oc mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo wazsko i kroppenom osmälta oc raa som ey är sudh (för -in?) LB 5: 293.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • syudha: -ande ST 21.
  • sywdha: -er LfK 85 ; LB 9: 110.
  • sywda: sywd ib. pres. -er. impf. södh. söödh Iv 2127.
  • sudhu , se up siudha. part. pret. suþin. sodhin Bir 3: 354 ; LB 1: 96 ;
  • -ne PM 7.
  • sodin: -it Di 123 ;
  • na LB 7: 11.
  • sodhen ib 167 ),
  • siudha bort , koka bort, genom kokning afdunsta. ath ättikan sywdher borth LB 9: 110. Jfr bort siudha. siudha ivir, sjuda öfver, koka öfver. skal man sätya krwkona pa en matteligin eld, oc lata henne siwda sakteliga, at hon icke siwder öffuir LB 7: 311. Jfr ivir siudha. --
  • siudha utivir , sjuda öfver, koka öfver. swa at krwkan siwder icke vtöffuir LB 7: 311. - Jfr af-, in-, up-, ut-siudha samt hardh-, o-sudhin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚢᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back