Sivirdhning

Old Swedish Dictionary - sivirdhning

Meaning of Old Swedish word "sivirdhning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sivirdhning Old Swedish word can mean:

sivirdhning
L.
sivirdhning
1) sidvördnad, vanvördnad, föroläMPning. the sewerdhningen (offensa). mz hwilke iak rette thik min skapare Bergström. 1868--70.">Su 415. - vanärande, skymf. rakadhe the hanum har aff midhiu hofdhe til spot ok siuirning Bil 119. - förakt. af almoga få han olydhno ok sävirdning KS 16 (39, 17). " san rätuisa hauir varkunnan, oc fals rätuisa säwirdning til syndoghan" MP 1: 201.
sivirdhning
2) förtrytelse, harm. at ey skuli wredhin thik wptända, ey säwyrning (indignatio) thik röra Ber 109.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • siuirning.
  • sivyrdhning L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚠᛁᚱᚦᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back