Sivirdhning

Old Swedish Dictionary - sivirdhning

Meaning of Old Swedish word "sivirdhning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sivirdhning Old Swedish word can mean:

sivirdhning
, 379 (1472), 2: 47 (1479). sywrdning STb 2: 9 (1483). Se Sdw 2: 12949, f. L.
sivirdhning
1) sidvördand, vanvördnad, förolämpning. han skal koma för rätta om ena siwörnigh pa borgameSTarane oc radith ATb 1: 379 (1472). " han giorde radene sywrdning STb 2: 9 (1483). "
Alternative forms or notes:
  • siwörningh ATb 1: 234 (1465)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚠᛁᚱᚦᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back