Sizter

Old Swedish Dictionary - sizter

Meaning of Old Swedish word "sizter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sizter
siST, i tids- el. ordningsföljd kommande efter alla andra. Se Sdw 2: 1294. the hiöldo fram mässona intil siitzSTa kyrieleyson Mecht 128. " huilka suma peninga her hening pynnow kendis sik allaledis vel fornögdan wara then siSTa pening meth then forSTa til takka HLG 1: 112 (1472). "STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 2 (1474), 6 (1475). nw STar än j gen sidzSTa ällir äptirSTa trappan, hwilkin ok jämwäl är the förSTa SpV 535. " huilken tompt han til sigh annamede. .. ok STrax. .. then bethalede j sijSThe och mynSThe pening" STb 4: 85 (1505). epter thet iach them loth forSTa huat ther epterfylger thet förSTe och sySTe loffuade the wilie wara wäluelige medh landith GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 128 (1506). - i sizt, för någon tid sedan. jtem sende iak och hanom bodh här i byen i siiSTh GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 169 (1502-03). ib. ib 310 (1508?). - a thät sizta, till siST, till slut, slutligen. Mecht 161. " a thz siizta matthe han tagha aff lifsens träeno" SvKyrkobr (Lucid B) 139. - pa thät sizta, d. s. gudz owener sculde. .. pa thz sizSTa til äuerdeliga heluitis pynor fordömäs SvKyrkobr (Lucid B) 131. STb 4: 51 (1505). - upa thät sizta, d. s. sade han vilia ware j sit hws vppa tet siSTa (ɔ till sina siSTa dagar) STb 4: 57 (1505). " at sizto d. s. Se Sdw 2: 1294. - thät sizta, senaST. tha STempnom wj ider hiith for oss, at j her warin thet sizSTa pa sancti laurens dagh näST komande" Svartb 368 (1438-1448). - Jfr sidharSTer, ävensom sizt.

Part of speech: av

Additional information: adj. superl.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sizster.
  • siiizter.
  • siitzster.
  • sidzster.
  • sister. siisther. syster. sijsther),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back