Sizter

Old Swedish Dictionary - sizter

Meaning of Old Swedish word "sizter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sizter
sist, i tidsföljd kommande efter alla andra. om försthe eller siisthe dagin i thenna manen LB 7: 96. " jak skriffwer idher nw til sista sin, oc sista breff" LfK 139. senast förliden, närmast föregående. i then siitzste feijgd HSH 20: 223 (1507). - i sizt, för någon tid sedan. kort köningx jackt, som her war j siist FM 534 (1511). " som iac til eens ward met tigh i sidzt om abo sloth" FH 4: 56 (1457). " vy scriwe ider til i sisth" BSH 5: 29 (1504). ib 34 (1504). HSH 19: 162 (1506). - senast då, då senast. ii siisth iach offuer komen war fra swerige tiil abo HSH 24: 29 (1512). - a thät sizta, till sist, till slut, slutligen. a thz sizsta sagde han MB 2: 188. ib 273. " hon. .. rensar hoghe, oc a thz sista giffwer tik weth oc wiisdom" LfK 109. - pa thät sizta, d. s. huru the skildes at pa thz siistä Va 55. ib 53. " han. .. maatte pa thz sizsta landz flykttogher wardha" MB 2: 293. ib 197, 296, 326. " thz lyktades ther mz pa thz syste ath jag böde öland oc calmarna myste" RK 3: (sista fort.) 5341. - upa thät sizta, d. s. annath röntess oppa thz siste RK 3: (sista forts.) 5452. ib 4679, 5568, 5800. - af thät sizta, d. s. MB 2: 307. - at sizto, d. s. ther til twingas aat sisto LfK 8. - i thät sizta, d. s. j thz sizsta j tände han stadhen MB 2: 220. Su 376. - mädh thy sizta, till sist, sist. thz sighs mz thy sizsta tho är thät mz thy första Bil 870. - til sizta, till slut. fra thz förstä och til sistä (från början till slut) Va 53. - Jfr siþarster, äfvensom sizt.

Part of speech: av

Additional information: adj. superl.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sizster.
  • sitzster.
  • siizster.
  • sidzter. sister. siister. siisther. syster),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back