Skaffa

Old Swedish Dictionary - skaffa

Meaning of Old Swedish word "skaffa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaffa
1) skaffa, uträtta, laga. bemöda sig. skaffe wij war ffordell FM 1 34 (1502, H. Gadh). kenne gud wi akte ingen deel skaffe med eder uthen then good är oc till vilie wenskap oc bestand kunne drage HSH 15: 25 (1526, Brask). allt han weett skaffe till rijckssens menige nytto PMSkr 684 (senare avskr.). 2) skaffa, förskaffa, anskaffa. wthan han wardher jnlöpa j haffnena skaffandis segh kael, togh, annor skipsens tarfther PMskr 30. ib 318. jemliga kräffwia, plokka, och skaffa aff almogenom är farligtt ib 694 (senare avskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚠᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back