Skaffa

Old Swedish Dictionary - skaffa

Meaning of Old Swedish word "skaffa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaffa Old Swedish word can mean:

skaffa
1) skaffa, uträtta. " jnkte han ther schaffe formatte" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 210. " är then i pawa banne som sadana skaffar ällar om bidher" Lgren. 1875.">LfK 166. " skaffar fienden ath an skal thom (rikedomarne) ylla bruka" Gers Frest 60.
skaffa
2) skaffa, förskaffa, anskaffa. skaffa oc föra spys til hären MB 2: 134. " thet pedher magonsson skaffadhe til idhre swena BSh 5: 13 (1504). skaffa them theras bärnigh" Lg 436. " raadha oc skaffa sig ten stenin" LB 7: 277. skaffe henne andeligha helso Gers Ars 2.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • schaffe.
  • skaffa igen , skaffa igen, åter förskaffa. skaffa henne helso igen Gers ARs A 2.
  • skaffa in ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚠᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back