Skaffare

Old Swedish Dictionary - skaffare

Meaning of Old Swedish word "skaffare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaffare
skaffare, den SOm beSTyrer de ekonomiska angelägnheterna. war herra giordhe han (Judas) til een skaffara ST 89. the (de sju SOfvarne).. . spordho thera skaffara STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 438. " skaffarin oppa marienborgh" SD NS 2: 170 (1409). - inom ett gille el. skrå. uarith swa theth nakar wore thän thz (för ther?) skaffarenum wille ey giffua the päningana swa skalskaffarin sighia hwsbondomon ok the skulu honum wara hielpoghe at han finge the päningana SO 3. " nar swenanne skaffar wil thom til saman i eth hws kalla ib. wore ther nakar SOm. .. ekke wilde koma ther skaffarin honum til sagdhe ib. "ib 4. " hvilkin SOm varder valder til older man älder bisittiare ällär scaffare ib 5. aff swenä wägna SOm tha ware skaffara ib. 7. nar skaffaren tändher ekke lyus ffor tafflana tha honum bör" ib. " nar retter gilles dryck är tha schal huar broder antvorde schaffarom eller gillisswennin sin dagge" ib 109. " hwar ey wil skiänkya tha skaffare eller gerdemen honom tillsega" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 133. - Jfr härbärghis-, til-skaffare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • schaffare )
  • skaffara kanna ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚠᚠᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back