Skam

Old Swedish Dictionary - skam

Meaning of Old Swedish word "skam" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skam Old Swedish word can mean:

skam
L.
skam
1) skam, blygsel. " for skam skull" BSH 5: 80 (1506, H. Gadh). 2) skam, vanära. Se Sdw 2: 1295. qwinnona ondzska ällir wredhe ok owärdhningh är stor skam (confusio) SpV 418. .. . swasom horkarlin, hwilkin ena gipta quinno vil lhaffua, äptir sinom egnom vilia, ok fulom lusta, ok tha är han ey bestandin äptir ath affla barn medh henne fore skaMPmynna skuldh MP 5: 137.
skam
6) skändlighet, skamlig el. skändlig gärning. Se Sdw 2: 1296.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back