Skamlika

Old Swedish Dictionary - skamlika

Meaning of Old Swedish word "skamlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skamlika
skamligt, på ett sätt som medför skam. hwrw skammeligha oc w ärligha iak haffuer nw borith mik aat i ret sielffs wald ATb 2: 371 (1490). " bätre er manneliga oc erliga döö en skambliga liffwa" Arnell Brask Biᴵ 20. Jfr skämmelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • skambliga.
  • skameligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back