Skamlös

Old Swedish Dictionary - skamlös

Meaning of Old Swedish word "skamlös" (or skamløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skamlös Old Swedish word can mean:

skamlös (skamløs)
1) utan skam, utan att behöfva skämmas. gudh gaff henna hare swa mykin hedher at thz hulde alt hänna liiff ok stodh bätir klädh en för, skamlös for hwars manz öghom Bil 571.
skamlös (skamløs)
2) icke skamlig, icke att skämmas för, hedervärd, ärofull. mon ey skam löst vara. .. fölghia them Bil 648.
skamlös (skamløs)
3) oskadd, okränkt. " wardhe. .. min likame ren ok menlös ok scamlös for hwariom manne (fiat. .. corpus meum immaculatum)" Bil 390. - n. adv. utan att ådrag sig skada el. förderf? bödh sik vnder gudz dom at taka vars herra likama sik til skam oc fördömilse en han thes sakir ware oc thok sik skamlöst ok skadha löst Bil 779.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skamlös may have also been written as skamløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛘᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back