Skämmelika

Old Swedish Dictionary - skämmelika

Meaning of Old Swedish word "skämmelika" (or skæmmelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skämmelika Old Swedish word can mean:

skämmelika (skæmmelika)
L.
skämmelika (skæmmelika)
1) skamligt, på ett sätt som medför skam el. vanära. the vilia äkke längir swa skämmelica thiäna idhir Gr 261. " jak hafwer swa skemeliga mot gudi giort" MD 124. ib 125. skämelika liffwa Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 65. " honom (döden) gladelica vtwäliandis häller än skämeliga liffwandis bliffwa" MB 2: 296. hwru skämeliga oc o ärliga beniamyns söner sik bewisto ib 129. RK 2!SYNS_DÅLIGT? 60423, 3: 173. iudas. .. hulkin som nokra stundh föFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgde christum ok apostolomen, oc gik sidhan skämmelica Fran them MP 1: 41. hans hierta var skemmelica vrankt ib 82. BSH 3: 190 (1468).
skämmelika (skæmmelika)
2) skamligt, skymFligt, på ett skymfande el. kränkande sätt. bundin swa skämmelika Fl 1804. Fr 1118. " jak var nakwdhir giordh skämlica (ignominiose)" Bir 3: 354. ib 1: 310. " nv throdhz thu skämmelika" Ber 238. - JFr skamlika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skämmelika may have also been written as skæmmelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • skämelika Lg 3: 65.
  • skämelika Fr 1118.
  • skämmeligha RK 3: 173.
  • skemmeliga MD 125.
  • skämeliga MB 2: 129, 296.
  • skemeliga MD 124.
  • skemmelegha BSH 3: 190 (1468).
  • skämelig RK 2: 6043.
  • skämlica Bir 3: 354),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛘᛘᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back