Skämmeliker

Old Swedish Dictionary - skämmeliker

Meaning of Old Swedish word "skämmeliker" (or skæmmeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skämmeliker Old Swedish word can mean:

skämmeliker (skæmmeliker)
1) blygsel väckande, som man har anledning att skämmas el. blygas för. byria sidhan til at rosa sik aff them syndom som han räknade för blyghelika ok skämmelika (de peccato, quod prius reputabat erubescibile) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160. - skamlig, Vanhederlig, medförande skam el. Vanära, nedrig. giordhe thu thässa skämmelico syndena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 300. ib 301. ST 271. MB 2: 221. " thzta skemmeligä mordh" Va 35. ib 36. " skämmelik foradhilse" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 45. preSTanna skämmelika lifwirne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 166. MB 2: 297. MD (S) 294. " aldra skämeligaSTa talan (sermones nefandos) fran sigh vt kaSTo" MB 2: 311. - skymflig, Vanhederlig. skämmelikin (ignominiosa) fängilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 108. skemmelicaSTe dödhir STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 39. " Vari tik. .. . for tith hedhris säthe skämmelicaSTe (despectissimus) STadhir j heluite" ib 34.
skämmeliker (skæmmeliker)
2) nedrig, laSTbar, brottslig. thu vsal alla manna skämmeligSTe (flagitiosissime) MB 2: 301. " drapo ysSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bosät then skemmelica man" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 74. Ber 238.
skämmeliker (skæmmeliker)
3) gemen, usel. " walsins herra höfdhe ey at ingaa j swa skämmelikit (confusam) kar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 168. " ett skemmeligit mynth" RK 3: (Till. om Chr. II , red. A) 6311. - gemen, vedervärdig. thenna blandningh synes. .. skämeliken LfK 85. - Jfr ofskämmeliker, äfvensom skamliker, skändeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skämmeliker may have also been written as skæmmeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • skämeliker: -likom MB 2: 221.
  • skämmelig: -ligaste ib 301.
  • skemmelig: -ligä Va 35, 36.
  • skämelig: -ligasta MB 2: 311. sc imelig MD (S) 294. skämmelikin Br 238; (f. el. n. pl.) Bo 108.
  • skämeliken (f.) LfK 85. n. skämmelikit Bir 1: 168.
  • skemmeligit RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6311. skämlikit MB 2: 297 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛘᛘᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back