Skändeliker

Old Swedish Dictionary - skändeliker

Meaning of Old Swedish word "skändeliker" (or skændeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skändeliker Old Swedish word can mean:

skändeliker (skændeliker)
1) skymflig, vanhederlig, neslig. varþfangen vnd[i] skändelekan þräldom Bu 401. " hwat ey hände honom skändelikin (ignominiosa) dödhir" Bir 1: 52.
skändeliker (skændeliker)
2) skändlig, nedrig. " ysbosäth SOm teknar skämdeliken man" MP 1: 74. " thu äst. .. skändelikare (abominabilior) än iudane" Bir 1: 124. " enkte är skändelikare än nizsker man" Ber 125. " mz oqwemelicom ok skendelicom ordom" SO 79. " hör ey skändelica thungo (linguam nequam)" MP 1: 299. ib 2: 53, 222. wrankt hierta och skändelikit (cor nequam) skal tynghias mz SOrghom ib 1: 87.
skändeliker (skændeliker)
3) usel, ringa. " ey wilt thu minnas huru skändelikit (vilis) thit wphof war" Ber 207.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skändeliker may have also been written as skændeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • skändeleker: -lekan Bu 401. skändelikin. skämdeliken (ack. m.) MP 1: 74.
  • skändelikit ib 87 ; Ber 207 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back