Skändsl

Old Swedish Dictionary - skändsl

Meaning of Old Swedish word "skändsl" (or skændsl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skändsl (skændsl)
? skymf, skam. thet önkelige mordh, lifflath, hon och skensell, k. h[ans]. .. ossfördhe BSH 5. 53 (1505). thet wore. .. en stor skensell ib 646 (1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skändsl may have also been written as skændsl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skensell )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚿᚦᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back