Skänkia

Old Swedish Dictionary - skänkia

Meaning of Old Swedish word "skänkia" (or skænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skänkia Old Swedish word can mean:

skänkia (skænkia)
L.
skänkia (skænkia)
1) iskänka, gifVa att dricka. eg. och Lg.">Bildl. þe skäkto (för skänkto) þik. .. ätikko oc gAlla Lg.">Bu 77. " drak han ethir som guz owini hanum skäncto" Lg.">Bil 215. " han. .. bödh them skänkia miödh ok viin" Fl 574. Lg.">Bu 492. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 111, 2: 153, 3: 198. RK 2: 4477, 3: (sista forts.) 5692, 5864. Vallius. 1850--54.">Di 285. Va 13, 30. hon. .. nya glädhi skänkir (propinat) Allo himerikis herskapi Su 344. " for gAllan skänkia the mik dröuilse" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 92. " nAlkas Vallius. 1850--54.">Diäfwlin hänne ok skänke hänne aff sin bekslikhetz dräg" ib 3: 5. skAl jak skänkia honum aff mine rätuiso ib 91. MB 2: 335. " hon skänte Allom thöm han gaf äta" Lg.">Bil 916. ösin nw ok skenkin them Främsta MP 1: 57. skäncte them Lg 3: 12 " tholik dryk wardher opta skänkt " Al 2679. " pilther giffwi ena thunno öll j koMPanith j nästa dryk äpther han stadddher wardher. .. ok skänka (för -e) siälwer sina thunno So 18. jomFrwn skenkte for hanum" Vallius. 1850--54.">Di 93. ib 85. " jomFrunne som skäncte" Lg 3: 12. " man skänkte thöm mz dyre kar" Fr 843. jak skla ey neka min älskara, huilken. .. wart. .. skänkther mz äthikio Lg 334. - undfägna. skänkte han them medh bysse och piil BSH 5: 167 (1507).
skänkia (skænkia)
2) skänka, förära, gifVa. " han lät tyska Frwger c [100] lödug maRK i nötter skänka" RK 1: (Albr) s. 211. monge löde maRK sölff iag honum skenkte ib 3: (sista fort.s) 5887. - begåfVa. huilke fförneMPde häste will jak skenke eder häredöm med FM 211 (1501). - JFr be-, ut-skänkai.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skänkia may have also been written as skænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skänka SO 18 ; RK 1: (Albr) s. 211. -ir, -te, -ter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back