Skänkiare

Old Swedish Dictionary - skänkiare

Meaning of Old Swedish word "skänkiare" (or skænkiare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skänkiare Old Swedish word can mean:

skänkiare (skænkiare)
1) ss tillnamn. " filiam domini birgeri skænckara" SD 3: 185 (1314, nyare afskr.). magni dicti skiænkiæræ. .. filiam ib 520 (1321).
skänkiare (skænkiare)
2) tilldelare, gifvare? snillena skenkiare (sapientiam promens) Lg 216.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skänkiare may have also been written as skænkiare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiänkiare: -a GO 1020.
  • skiänkiäre.
  • skiänkare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚿᚴᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back