Skanza

Old Swedish Dictionary - skanza

Meaning of Old Swedish word "skanza" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skanza
skansa, anlägga skansar. the hade ther skanzatt alla wegna RK 3: (sista fort.s) 4779. BSH 5: 401 (1510). Jfr beskanza.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skansza.
  • skanse BSH 5: 401 (1510). -at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚿᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back