Skapilse

Old Swedish Dictionary - skapilse

Meaning of Old Swedish word "skapilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skapilse Old Swedish word can mean:

skapilse
1) skapnad, gestalt, skepelse. hwilka ekke kwnna wndhirsta thz som the läsa, at the moghin tha göra sit gangn, aff thy som star wtteknadh groflika, j ena formo ällir skapile SpV 254. .. . människiona som skapat war epter gudz ägna biläte ok skapilsse MP 4: 12. hesta hwnda oc annar dywras kraffth pröffwas oc skodas aff kroppannas fathnath oc skapilse PMSkr 124. " sidan gullitt är vttagit göre the åther sölfwett i skin skapelsse" ib 599 (senare avskr.). något skapat, skapelse. wärdhoghas at forlata mik. .. hwart thät sin iak thässen skapilse i mik smittat hauir mädh minom. .. syndom SkrtUppb 285.
skapilse
2) skapelse, skapande. " the första gudz godhärningena som är skapilsen SkrtUpb 166. "ib 168. thu skalth äwärdeligha bliffwa drotningh j skapelsenna rike JMPs 48. - (?) mädhan swa är, at hwar en människia aff naturlike skapilse (för skipilse? Lat. ordine) dragx til at wpspöria sina opbörian SpV 3. - Jfr van-, väl-skapilse (äv. Sdw 2: 1035).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back