Skaplynde

Old Swedish Dictionary - skaplynde

Meaning of Old Swedish word "skaplynde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaplynde Old Swedish word can mean:

skaplynde
1) skaplynne, sinnelag, sinne. harþlyndar i scarplynde Bu 395. " han var. .. myrker j skarplynde" Bil 299. " badho dräpa trolkonu, som scaplyndin wm skipte (mentes mutat), ok hughana wände" ib 571.
skaplynde
2) sinne, sinnesstämning. " han skal ey skipta skaplynde sit vidh huart ord, ok hutna thet hånom kan tilkoma" KS 32 (83, 35).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕᛚᛦᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back