Skäppa

Old Swedish Dictionary - skäppa

Meaning of Old Swedish word "skäppa" (or skæppa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skäppa Old Swedish word can mean:

skäppa (skæppa)
L.
skäppa (skæppa)
1) ett slaMBla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS kärl el. korg. Jfr biug-, sädhe-, säþis-, to-, ul-skäppa.
skäppa (skæppa)
2) målkärl; innehållet af ett måttkärl, mått. wi namom. .. hwariom enom wara atirmälande mz the samu skäppo (mensura) j hulke han mällir androm Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 269. BSH 5: 369 (1508). alla människio. .. vträkkin sina vilia skööt at gudz miscunda skäppa. .. skuli them ingiutas MP 1: 338. - målkärl af en viss storlek; rymdmått (för torra varor) af en viss storlek, skäppa. Jfr Falkman, OM mått och vigt 1: 298 f.; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 747 f. mällan idher skal wara.. . rät skäppa (moDius) oc iäMPt saald MB 1: 368. MBla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 41. " theen skäppa är wäl mälth som gällare sithir siälwir wppa" GO 867. bedDis skäppo hwrte till lans Bil 576. " twa skäppor korn" SD NS 2: 2 (1408). BSH 5: 25 (1504). I skepa haMPfrø tercia pars skepe de hyrfrø (af de båda här förekommande formerna skepa, skepe är den senare latiniserad och den förra kan fattas ss sådan) SD 3: 759 (1316?). " hästä korn skl köpäs swa att spander [gyälder] twem pänningum meer än han gyälder i nästa köpstaþ, ok skieppa enom pänninge" ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). xxij calmarna spän korn oc iij skäpper korn, i hwariom span äre iiij skäpper Falkman, Om mått och vigt 1: 301 (rk. fr. 1466). - Jfr falu-, härads-, mäle-, spitala-skäppa-.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skäppa may have also been written as skæppa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skieppa.
  • skäpa: -er BSH 5: 25 (1504).
  • skepa SD 3: 759 (1316?); -er BSH 5: 25 (1504) ),
  • skäppo tal
  • skeppetall )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back