Skäppa

Old Swedish Dictionary - skäppa

Meaning of Old Swedish word "skäppa" (or skæppa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skäppa Old Swedish word can mean:

skäppa (skæppa)
L.
skäppa (skæppa)
2) målkärl; innehållet av ett målkärl, mått. - rymdmått (för torra varor) av en viss storlek, skäppa. Se Sdw 2: 1301 o. jfr Nord. Kultur XXX s. 3 ff. samt L. Forner, De svenska spannmålsmåtten 94 ff 2 lykkior. .. som vppaa saas 14 skepper korn vm aaridh VKJ 125 (1447). ib 94. " j ena skeppo ga xliiij skalapwnd hwethe PMskr 200. är han (ɔ: åkern) fether tha wil han haffwa fira skeppor hwethe äller rogh ib. moth hwaryo skäppo olyäbär takes en halffiärdwngh salth" ib 337. - Jfr faluköpungs-, munka-, provasta-, sädhe-skäppa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skäppa may have also been written as skæppa

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back