Skaptfara

Old Swedish Dictionary - skaptfara

Meaning of Old Swedish word "skaptfara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaptfara
överlåta genom s. k. skfthållning; jfr skapt 2. RP 2: 111 (1386). gifwer jak. .. thorstene symonsone. .. fulla makt then for:da gaardh skatpfara och vpbiudha efter serikis laghum SD NS 3: 8 (1415). " andris diäkn i häradzhöffdihingians stadh sithiandis skötte och skaffoor. .. bänkt odzon thetta goodz" ib 61 (1415). ib 196 (1416). VgFornmt I 2: 48 (1461). kom för oos och nemdene i retto pedher hakensson. .. och skaffor benth biörsson. .. syn gardh ib 58 (1523).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕᛏᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back