Skaptföra

Old Swedish Dictionary - skaptföra

Meaning of Old Swedish word "skaptföra" (or skaptføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaptföra (skaptføra)
= skaptfara. RP 1: 304 (1371; Småland), 417 (1378; Småland). tha är thetta skaptförth, aa ekesio thing Gadolin Pants Bil 276 (1378 ; Småland). war thesse. .. gårdh och ängiä skött och skafftört oppå bådhe sijdher Trolles Jb Bil 122 (1450, nyare avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skaptföra may have also been written as skaptføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skaft-.
  • skafft- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕᛏᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back