Skaptföra

Old Swedish Dictionary - skaptföra

Meaning of Old Swedish word "skaptföra" (or skaptføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skaptföra (skaptføra)
= skaptfara. thetta godzet haffuer iak laglika salt, sköt ok skaftfört före:da andrisse SD NS 1: 13 (1401, nyare afskr., Vestergötland). egnande och skafft förandä (scotantes) them fornempdom al fornempda godz med allom retth och vesgötzsk lagh och sidwenä SD 5: 677 (öfvers. i vidim. fr. 1467). at thesse morgangaffwr ärw swa lagliga pa rät hinderdagh gifne skaftförde oc fulbordada HSH 9: 26 (1460). thz the (godsen) warre thinglySD oc skaftförd ib 17: 63 (1389). " the förnempda goz oc tillaghur. .. lata thinglysa oc skaft föra" ib. " thetta är giort oc skaptfört a satto thinge i ekesio meth dondemanna witnom, som tha a thinge waro ok a skapte hioldo SD" NS 2: 92 (1409; Småland).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skaptföra may have also been written as skaptføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skaft-.
  • skafft- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛕᛏᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back