Skäraktogher

Old Swedish Dictionary - skäraktogher

Meaning of Old Swedish word "skäraktogher" (or skæraktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skäraktogher (skæraktogher)
klar, lysande. " fik iac. .. see eth största sken, mykit clarare oc skär aktoghare än thänna werlenes sool hon j sigh" Lg 815.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skäraktogher may have also been written as skæraktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back