Skärare

Old Swedish Dictionary - skärare

Meaning of Old Swedish word "skärare" (or skærare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skärare (skærare)
1) som som skär el. avskär; en som klipper el. avklipper; tillskärare? ss tillnamn. jacob skäräre Skotteb 106 (1462-63). ib 231, 232 (1466-67). - Jfr bardh-, gul-, ivir-, torf-skärare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skärare may have also been written as skærare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ere.
  • -äre )
  • *skärara lön
  • skärer- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back