Skärdagher

Old Swedish Dictionary - skärdagher

Meaning of Old Swedish word "skärdagher" (or skærdagher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skärdagher (skærdagher)
dag. a skärdagh Bir 4: 27. ib 5: 20, 21. VKR 72. Lg 3: 219, 369.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skärdagher may have also been written as skærdagher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skärdaghs hälghþ ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back