Skärdagher

Old Swedish Dictionary - skärdagher

Meaning of Old Swedish word "skärdagher" (or skærdagher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skärdagher (skærdagher)
skärtorsdag. lästenne som plägha läsas om skärdagh för conuentit JMÖ 165. VKU 19 (1541) , 59 (1550).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skärdagher may have also been written as skærdagher

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back