Skari

Old Swedish Dictionary - skari

Meaning of Old Swedish word "skari" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skari
skara. " sa. .. koma. .. fagharan skaran mäþ iugfrum ok vara fru först ii skaranom" Bu 11. " Aldar himirikis skari" ib 14. Al 2426. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 262, 4: 137. skodha ok see triggia skara gerninga ib 1: 346. " förste hopin älla skarin" ib. " een mäktogher skar" RK 3: 1810. Jfr diäfla-, dvärgha-, folks-, fughl-, fughla-, iungfru-, pilagrims-, pilta-, qvinno-, riddara-, siäla-, ängla-skari.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skar RK 3: 1810 (i rimsl.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back