Skari

Old Swedish Dictionary - skari

Meaning of Old Swedish word "skari" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skari
1) skara. sintis jnkomma j hwsith . . . otalighen hälga manna skara SvB 8 (omkr. 1520). 2) legion, livgarde. tessen legio som wi lkallom skare är nw syällan j nokrom härras gaardh som fordom var j kesarens gaard, thy fordom jnscriffwados wthwalde men til then scaran. oc när en dödhe äller borthfoor waldis en annan wnger j hans stadh, oc mädh mandomsens dygd skwlle han förwärffwa wälyas wara j them skaranom PMskr 133 f. - om (kilformad) slagordning? cuneus skari wigge ok hwtebrödh GU C 20 s. 159 (möjl. att föra till nästa subst. skari, i vilket fall skari finge anses bero på feltolkning av ett ty. weck(e), bulle i en förlaga).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skara SvB 8 (omkr. 1520) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back